Share

Budynek wielorodzinny

ul. Bernardyńska, Wrocław

scroll down
  • Architektura: MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW MAĆKÓW
  • Konstrukcja: mgr inż. Łukasz Zimny
  • Konstrukcja: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec
  • Faza projektu: PB, PW
  • Rok wykonania projektu : 2019
  • Klient : Toscom Development
  • Status : Zrealizowany