Share

Budynek usługowy

Hala Skrzyczeńska, Szczyrk

scroll down
  • Architektura: mgr inż. arch. Marcin Major
  • Konstrukcja: mgr inż. Łukasz Zimny
  • Konstrukcja: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec
  • Faza projektu: PB, PW
  • Rok wykonania projektu : 2018
  • Klient : Tatry Mountain Resorts AS
  • Status : Nie zrealizowany