Share

Polanica Zdrój

scroll down

Polanica Zdrój

Budynek usługowy/hotelowy

Polanica Zdrój

scroll down
  • Architektura: mgr inż. arch. Gaweł Tyrała
  • Konstrukcja: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec
  • Konstrukcja: mgr inż. Łukasz Zimny
  • Faza projektu: PB, PW
  • Rok wykonania projektu : 2019
  • Klient : Indywidualny
  • Status : Nie Zrealizowany