Share

pl. Jana Pawła II – 24-26, Wrocław

Budynek usługowy

pl. Jana Pawła II 24-26, Wrocław

scroll down
  • Architektura: mgr inż. arch. Arkadiusz Chamielec
  • Konstrukcja: mgr inż. Łukasz Zimny
  • Konstrukcja: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec
  • Faza projektu: PB, PW
  • Rok wykonania projektu : 2016
  • Klient : i2 Development S.A.
  • Status : Zrealizowany