Share

Hale stalowe łukowe

scroll down

Hale stalowe łukowe

Hale stalowe łukowe

Hale sportowe

scroll down
  • Konstrukcja: mgr inż. Łukasz Zimny
  • Konstrukcja: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec
  • Faza projektu: PB, PW, PWA
  • Klient : Sport Halls