Pasieczna

Architek­tura: mgr inż. arch. Adam Stafiniak, mgr inż. arch. Zuzanna Róg, JASTAA
Kon­strukcja: mgr inż. Łukasz Zimny

Date: styczeń 22, 2018