Wrocław — WuWa — Tbs

Architek­tura: mgr inż. arch. Marcin Major, mgr inż. arch. Anna Jagoda-Major, Major Architekci
Kon­strukcja: mgr inż. Łukasz Zimny, mgr inż. Tomasz Dziadkowiec

Date: marzec 22, 2016