Piekary Śląskie — ul. Jana Pawła

(Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy branży konstrukcyjnej)

Architek­tura: Grid Architekci

Architek­tura: mgr inż. arch. Artur Toboła, mgr inż. arch. Agnieszka Zając, Grid Architekci
Kon­strukcja: mgr inż. Łukasz Zimny, mgr inż. Rafał Mytych

Date: marzec 29, 2015