Jelcz Laskowice — ul. Zachodnia — Hotel

(Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy branży konstrukcyjnej)

Architek­tura: mgr inż. arch. Arka­diusz Chami­elec, Chami­elec Architekci
Kon­strukcja: mgr inż. Łukasz Zimny, mgr inż. Rafał Mytych

Date: marzec 29, 2015