Wrocław — pl.Solny 4

(Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy branży konstrukcyjnej)

Architek­tura: mgr inż. arch. Marcin Major, mgr inż. arch. Anna Jagoda-Major, Major Architekci
Kon­strukcja: mgr inż. Łukasz Zimny, mgr inż. Rafał Mytych

Date: wrzesień 05, 2015