Wołów — ul. Więzienna 6 — Zakład Karny

(Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy warsztatów branży konstrukcyjnej)

Architek­tura: mgr inż. arch. Alicja Adamow­icz, mgr inż. arch. Anna Owsiany
Kon­strukcja: mgr inż. Łukasz Zimny, mgr inż. Rafał Mytych

Date: marzec 29, 2015